Vítáme Vás na stránkách moderního soukromého pracoviště odborné fyzioterapie a rehabilitace zaměřeného na prevenci a léčbu bolestivých stavů pohybového aparátu.

Tým je tvořený fyzioterapeuty s vysokoškolským a dalším prohlubujícím vzděláváním v oboru fyzioterapie, se specializací na tzv. „funkční poruchy pohybového aparátu“. V diagnostice a terapii využíváme vědomostí z oboru neurofyziologie, vývojové kineziologie, ortopedie, myoskeletární medicíny a souvisejících oborů. Klademe důraz na profesionální pomoc cílenou v rámci celého pohybového systému.

Pracujeme na základě cílené léčby v daném uspořádání v souladu s tělem a problematikou pacienta za využití certifikovaných metod k odstranění určitých poruch.

Komplexní odborné vyšetření
Pohybové potíže a bolesti mohou vzniknout z různých příčin. Základem úspěšné léčby je cílené komplexní vyšetření, které odhalí příčiny potíží, na jejichž základě se odvíjí průběh léčby.

Fyzioterapie a zlepšení pohybových vzorů (kvalita pohybu, koordinace)
Cílem fyzioterapie je obnovení nebo normalizace pohybů tak, aby nedocházelo k přetěžování a bolestem pohybového systému. Ve fyzioterapii využíváme širokou škálu technik a metod, které respektují neurofyziologické principy lidského těla a pohybu. Tento obecný princip podrobně popisuje a vysvětluje koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace

Pohybová edukace (vedení a kontrola v pohybových programech)
Pohyb je zdraví prospěšný pouze pokud je prováděn v souladu s neurofyziologickými principy těla. Vedení a kontrola správně prováděných cvičení je důležitá k zafixování optimální kvality pohybů, které si tělo (mozek), při dostatečné frekvenci opakování, bere za vlastní a přirozeně se tak zlepšuje koordinace, vytrvalost, síla, rozsah pohybu a také schopnost adaptace při náhlém přetížení. Protože tak svaly pracují v ideálních podmínkách, jsou pak schopny produkovat maximální sílu. Ideální podmínky pro pohyb jsou vytvořeny optimálním postavením v kloubech celého těla v průběhu celého pohybu.

Spine-rehab, Březinova 10 - Praha 8, 186 00
Tel.:+420 733 102 827 | E-mail: spinerehabilitace@gmail.com


TOPlist